2017-03-24

Infonäyttöjen 12 +1 käyttötapaa sisäisessä viestinnässä

Sarita Laras Director, People and Culture

Modernissa organisaatioviestinnässä kaikki työntekijät kannattaa valjastaa osaksi viestintää ja varmistaa, että viesti tavoittaa kaikki eri vastaanottotapoja suosivat työntekijät.

Tehokas viestintä on monikanavasta, suunnitelmallista ja sovitettu olemassa oleviin resursseihin. Kanavista ei ole pulaa: monilla organisaatioilla on jo esimerkiksi käytössään Office 365, joka tarjoaa monia hyödyllisiä työvälineitä organisaation sisäiseen viestintään.

Halusimme Ateassa tuoda perinteisten viestintätapojen rinnalle monimuotoisuutta ja siinä infonäytöt ovat tuoneet valtavasti uusia mahdollisuuksia. Sisältöjen jako näytöille on helppoa ja nopeaa. Jos osaat käyttää sähköistä kalenteria, osaat käyttää infonäyttöjä. Sisältöjen yksilöinti ja aikataulutus on helppoa, joten voit näyttää eri sisältöjä eri toimipisteissä ja eri aikoina.

Lue 12 + 1 vinkkiäni, miten hyödynnämme infonäyttöjä Ateassa.