2017-11-22

Hallintohimmeleistä arvon luomiseen – HR liiketoiminnan kumppanina

HR:n päätehtävä on luoda mielekkyyttä ja tuottavuutta työelämään. Tuottavuus riippuu paljolti siitä, pääseekö käyttäjä käteväksi käsiksi tarvitsemaansa tietoon ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Mielekkyys ja käyttäjäkokemus kulkevat käsi kädessä, koska työn ekosysteemi pyörii käyttäjän ympärillä.

Kuluttajistuminen näkyy työpaikoilla konkreettisesti esimerkiksi rekrytointitilanteissa, jolloin usein kysytään, voiko itse valita omat työvälineensä. Työntekijät omat laitteet voivat olla modernimpia tai mieluisempia kuin työnantajien tarjoamat.

Työvälineiden pitää olla mieluisia ja tehokkaita, jotta ne luovat mielekkyyttä työntekoon. Mielekkyys puolestaan tuo joustavuutta, kun ei erotella omia ja työntekoon tarkoitettuja välineitä.  Joustavuus kasvattaa tuottavuutta.

Asiakkaan matka alkaa olla jo käsitteenä tuttu, mutta samalla tavalla pitää miettiä työntekijän matkaa ja kokemusta. Tähän suunnitteluun ei valitettavasti kaikki yritykset käytä yhtä paljon aikaa ja rahaa, mutta työntekijähän sen tuottavuuden luo.  Miten panostetaan ihmisiin, energiaa luovaan yrityskulttuuriin, strategisiin osaamisiin, muovataan organisaatiota vastaamaan kiristyvään kilpailuun, rakennetaan kehityspolkuja ja arvoa sekä ennakoidaan riskejä?

Tässä kohtaa HR:llä on tuhannen taalan paikka, kun se voi muuttuvassa maailmassa olla luomassa arvoa liiketoiminnalle. Hakeeko HR säästöjä ja tehostustoimenpiteitä vai pitäisikö olla mieluummin miettimässä yhdessä liiketoimintojen kanssa sitä, paljonko voidaan tuottaa yritykselle?

Paitsi käyttäjäkokemuksen ja tuottavuustyökalujen varmistajana, HR:n rooli löytyy luontevimmin liiketoiminnan kumppanin ja sparraajan roolista. Mitä lähemmäksi HR pääsee liiketoimintaa, sitä paremmin se ansaitsee oman paikkansa liiketoiminnan rinnalla arvon tuottajana. HR:n tulee ymmärtää ja puhua liiketoiminnan kieltä. Tärkeä näkökulma on datan hyödyntäminen - mitä sellaista saamme datasta irti, joka oikeasti hyödyntäisi liiketoimintaa?  Luoko HR lisää vauhtia vai hidastaako se sitä? Myös HR:n tuottavuutta mitataan lukuina, datana ja rahana.

HR:n rooli on vahvassa muutoksessa, jossa hallintomaisuus saa väistyä uudenlaisen tekemisen tieltä. Tietysti HR huolehtii edelleen siitä, että ja perusasiat ovat kunnossa, mutta se ei enää riitä. Digitalisaatio mahdollistaa perusprosessien automatisoinnin ja niin pitääkin olla. Päässäni alkavat hälytyskellot soida aina, kun kuulen sanat ”muistinvarainen” ja ”manuaalinen”. Se kuulostaa tehottomuudelta, päällekkäiseltä työltä ja virhemahdollisuuksilta ja usein näin onkin. Kenenkään ei pitäisi käyttää aikaansa tällaiseen.

Muutosvauhti on hurja ja on vaikeaa ennustaa, millaista osaamista tarvitsemme viiden vuoden kuluttua. Voimme vain luovasti visioida, millä keinoilla kilpailemme resursseista ja kehitämme työyhteisöämme. Sen tiedämme varmasti, että moderni HR ei enää ole hallinnollinen funktio, vaan arvon luoja.

Paranna tuottavuutta kustannuksia kasvattamatta! Anna työntekijöiden valita mieluisat työvälineet vakioiduilla kustannuksilla. Tutustu Atea Free Choice -palveluun.