2015-10-06

Internet of things - asioiden internet

Olimme kuuntelemassa Pete Niemisen luentoa Internet of thingsistä. Esineiden internet tarkoittaa sitä, että kaikki laitteet on liitetty internettiin ja ne tuottavat tietoa toiminnastaan tai ympäristöstään. Yritykset voivat saada täten tietoa tuotteidensa käytöstä ja kehittää liiketoimintaansa saadun tiedon pohjalta. Kun saadaan tietoa tuotteen käytöstä ja toiminnasta, voi yritys muokata toimintatapojaan sen mukaan. Internet of thingsissä on siis kyse myös arvoketjujen muutoksesta. Pete käytti tästä esimerkkinä sitä, kuinka Enevo tarjoaa palvelua, jossa roskiksien täyttymistä seurataan anturin avulla, joka on liitetty internettiin. Tämä tehostaa roskiksien tyhjennystä verrattuna nykyiseen tapaan, jossa ihminen joutuu käydä tarkistamassa roskisten täyttöasteen, jotta tiedetään milloin roskis tulee tyhjentää.

undefined

Tällä hetkellä internettiin on kytkettynä arviolta 25 miljardia laitetta ja luku kasvaa miljardeilla vuosittain. Maailma on murroskohdassa ja kohta suuri osa esineistä on jollain tavalla kytköksissä internettiin. Tiedon määrä tulee räjähtämään ja yritykset saavat kokoajan enemmän tietoa kulutustottumuksistamme ja tarpeistamme. Tämän takia kuluttamiseemme pystytään vaikuttamaan aina enemmän. Tällä hetkellä kulutukseemme vaikutetaan lähinnä kohdennetuilla mainoksilla, mutta tulevaisuutta on autonominen ostaminen eli se, että internettiin liitetyt tavaramme ostavat tuotteita puolestamme analysoituaan tarpeemme. Luultavasti ensimmäisenä tulevat autonomisoitumaan huoltopalvelut, kun tuotteet pystyvät ilmoittamaan milloin tarvitsevat huoltoa.

Internet of thingsin suurin uhka nyt ja tulevaisuudessa on tietoturvan puute. Tällä hetkellä ei ole vakiintuneita standardeja, jonka takia monet internettiin liitetyt tavarat jäävät suojaamatta. Suojaamattomuus ei toki ole suuri ongelma monissa laitteissa kuten kahvinkeittimissä ja lampuissa, mutta kun ajatellaan suurempia internettiin liitettyjä laitteita, kuten autoja tai ydinvoimaloita, on helppo ymmärtää, miksi suojaamattomuus on suuri ongelma.

Topias Jäppinen, Mikko Kivistö, Juho Kärkkäinen ja Max Oksanen
Kirjoittajat ovat Olarin lukion oppilaita

Atea on Olarin lukion yritysyhteistyökumppani

Kuvat: Juho Kärkkäinen