Tuomas Toivonen

Senior Advisor
Tuomas Toivonen.

Tuomaksella on usean vuoden kokemus kokonaisarkkitehtuurien suunnittelusta ja toteuttamisesta, järjestelmäkehityshankkeiden läpiviennistä, sekä sovelluskehitysprojekteista. Tuomas omaa vahvan ja laajan teknologiatietämyksen mm. pilvipalveluista (Azure, Google, AWS) ja tietoturvasta (pilvistrategiat, palveluiden käyttöönotto, hallintamallien luominen palveluille) sekä paljon CxO tason sparraamista ja luotsaamista eri teknologioihin liittyen.

Asiakashankkeissa hän lähestyy asioita lintuperspektiivistä pyrkien hahmottamaan tavoitteet ja nykytilan objektiivisesti yhdessä hankkeeseen osallistuvan tiimin kanssa

Tuomaksen vahvuuksia ovat erinomainen kyky hahmottaa laajojenkin kokonaisuuksien toimintoja ja mahdollisia haasteita. Rohkeus kyseenalaistaa ja haastaa on ensisijaisen tärkeää kehityspolun määrittelemisessä.

 

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer