Ismo Karttunen

Cyber Intelligence Manager

Ismolla on vahva kenttäkokemus tietoturvallisuudesta, myös viranomaispuolelta, ja hänellä on kyky hahmottaa nopeasti tietoturvallisuuden kannalta olennaisimmat asiat.

Ismo on energinen ja innostava puhuja, jolle tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy ja tutkinta ovat lähellä sydäntä. Tietoturvallisuuteen liittyvien asioiden yksinkertaistaminen suurelle yleisölle sekä keskittyminen olennaiseen moniulotteisissa ympäristöissä ovat hänen vahvuuksiaan.

Ismon motto on “Elämässä ja tietoturvan hallinnassa tärkeintä on tahto: se joka tahtoo keksii keinot joka ei tahdo keksii selitykset.”

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer