2019-02-08

Data palvelee markkinointia ja kalankasvatusta

Tekoälyä ja dataa hyödynnetään nykyään laajasti eri aloilla, ja data yhdistää myös tiimit palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Atea on auttanut asiakkaitaan rakentamaan älykkäitä toimistoja ja sairaaloita ja jopa kasvattamaan lohia tekoälyn valvonnassa. Edelläkävijyys ja tahtotila datan ja tekoälyn hyödyntämisessä houkuttelevat uusia tekijöitä Atealle.

”Atea on laajan ja monipuolisen asiakaskunnan sekä tarjooman ansiosta keskeisellä paikalla digitaalisessa murroksessa. Lisäksi täällä on resursseja, osaamista ja tahtoa toteuttaa haastaviakin projekteja”, kertoo Mikko Vesin, joka tuli syksyllä 2018 vetämään uutta Digital Transformation -liiketoimintaa.

Hän uskoo, että datan älykäs hyödyntäminen mahdollistaa yhä enemmän kokonaan uusia liiketoimintoja ja ansaintamalleja monella eri rintamalla.

”Tulevaisuudessa datan ympärille kehittyy useista eri organisaatioista muodostuvia ekosysteemejä. Parhaiten pärjäävät ne, jotka uskaltavat avata omia datavarantojaan yhteistyökumppaneiden käyttöön.”

Uusi liiketoiminta on jo lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin niin Suomessa kuin muuallakin Pohjolassa.

”Tarjoamme asiakkaillemme esimerkiksi virtuaaliagenttia, jonka avulla asiakaspalvelun alkupää voidaan automatisoida verkkosivustoilla. Sen avulla voidaan myös kerätä dataa yhteydenottojen laadusta, määrästä ja asiakaspalvelun sujuvuudesta”, Vesin kertoo.

Tekoäly säästää rahaa ja ympäristöä

Atea on rakentanut Ruotsissa muun muassa Gävlen sairaalalle digitaalisen ratkaisun, joka seuraa kalliimpien laitteiden sijaintia ja käyttöastetta. Tiedon avulla sairaalan hankintoja ja toimintaa voidaan suunnitella entistä paremmin.

Norjassa Atean asiakas hyödyntää tekoälyä kalankasvatuslaitoksessa. ”Siellä seurataan lohikannan biomassaa kuvantunnistus- ja sensoriteknologiaa hyödyntäen. Samalla keräämme dataa ruokinnasta ja vedenlämpötilasta. Datan ja koneoppimisen avulla voimme löytää parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet ja vähentää ympäristökuormitusta”, Vesin kertoo.

Älykäs kiinteistö yhdessä tekemisen tukena

Suomessa Atea kehittää kiinteistöistä kerättävän datan avulla älykkäitä tilaratkaisuja. Muun muassa tilojen käyttöasteesta, äänenvoimakkuudesta ja ilmanlaadusta kerätty data yhdistetään käyttäjäkyselyihin ja tiloja kehitetään kerättyyn tietoon pohjautuen.

”Testaamme toimintamallia parhaillaan Atean omissa tiloissa. Data on myös yhdistänyt aivan uudella tavalla eri tiimit toimimaan yhdessä. Työstämme yhdessä mm. markkinoinnin datan hyödyntämistä koko asiakkaan matkalla”, Vesin kertoo.

Toimintamalli on viety vielä askelta pidemmälle Atean uudessa Smart School -konseptissa yhdessä School Day -kumppanin kanssa. Siinä tutkitaan kiinteistöjen vaikutusta oppilaiden koulumenestykseen ja hyvinvointiin ja datan avulla voidaan kehittää oppilaitoksia paremmiksi ympäristöiksi oppilaille ja henkilökunnalle.

Edelläkävijyys houkutti

Atean Digital marketing manager Päivi Silventoinen toimi aiemmin toisaalla markkinoinnin automaation liiketoimintayksikön vetäjänä ja yrityksen johtoryhmän jäsenenä.

Työhön kuului paljon tapaamisia pohjoismaisten yritysten liiketoimintapäättäjien kanssa, joten Silventoinen pääsi seuraamaan paraatipaikalta, miten eri yritykset hyödyntävät dataa.

”Vaikka kaikkialla tunnustetaan, että data on tärkeää, sen konkreettinen hyödyntäminen on monessa paikassa vielä lapsen kengissä”, Silventoinen sanoo.

Atean markkinointijohtajan Hanna Vesenterän esitys dataohjatusta markkinoinnista vakuutti Silventoisen siitä, että Atealla data on jo tärkeässä osassa.

”Hannan esityksestä välittyi asioiden tekeminen suurella sydämellä ja pilke silmäkulmassa – nämä ovat minullekin tärkeitä asioita. Minut vakuutti myös se, millaiset suunnitelmat Ateassa on dataan perustuvan markkinoinnin kehittämisestä. Edelläkävijyyden mahdollistaa kansainvälisen IT-konsernin laaja sisäinen teknologiaosaaminen”, Silventoinen kertoo.

Datan hyödyntäminen näkyy vahvasti Atean markkinoinnissa. Tällä hetkellä Atea kehittää mm. ennustavaa markkinointia.

Data yhdistää organisaation palvelemaan asiakasta paremmin

Atean asiakaspalvelu, verkkokauppa ja markkinointi yhdistettiin vuoden 2018 lopulla uudeksi Customer engagement -yksiköksi, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että Atean 600 000 kuukausittaista asiakaskohtaamista ovat mahdollisimman laadukkaita. Tärkeimpänä työvälineenä heillä on data.

”Kun hoidamme asiakaskohtaamiset yhden yksikön kautta, pystymme tarjoamaan yhtenäisemmän asiakaskokemuksen. Data on keskiössä, kun pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarvetta ja arvioimaan omaa onnistumistamme”, yksikköä luotsaava markkinointijohtaja Hanna Vesenterä kertoo.

Datapisteitä kerryttävät järjestelmät on integroitu markkinoinnin automaatioon kolmen viime vuoden aikana.

”Ilman tätä työtä datan hyödyntäminen ei olisi mahdollista. Tavoitteenamme on seuraavaksi oppia datan avulla ennakoimaan asiakkaittemme tarpeita ja tarjota heille oikeanlaista tukea ennen kuin he ehtivät edes kysyä sitä”, Vesenterä toteaa.