2018-10-26

Valmentajat vievät Atean strategian kentälle

Melkein kaikilla esimiehillä on Ateassa henkilökohtainen valmentaja. Hänen tehtävänään on haastaa ja sparrata esimiestä yhä parempiin suorituksiin. Samalla yrityksen strategia iskostuu koko organisaatioon.

Seitsemän vuotta sitten Atean johto mietti, miten yrityksen strategia saataisiin paremmin näkymään kaikkien atealaisten arjessa. Kun yrityksen 350 työntekijää toimivat kahdestatoista eri kaupungista käsin, ei ole itsestään selvää, että yhteiset tavoitteet muuttuvat linjakkaaksi toiminnaksi.

Syntyi idea sisäisistä valmentajista – henkilöistä, jotka koulutettaisiin sparraamaan kaikkien tiimien esimiehiä strategian toteuttamisessa. Atean HR- ja viestintäjohtaja Sarita Laras kertoo, että atealaiset innostuivat ideasta heti.

”Saimme helposti tarvittavan määrän valmentajia kasaan.”

Nyt seitsemän vuotta myöhemmin valmentajaohjelma on yhä osa atealaisten arkea. Valmentajat saavat säännöllisesti koulutusta yhtiön tavoitteista sekä parhaista koulutuskäytännöistä ja välittävät oppimansa esimiehille ja tiimeille.

”Oli hienoa, kuinka innokkaasti kaikki lähtivät mukaan hankkeeseen. Vielä hienompaa on, että alkuinnostuksen jälkeen kehitimme toimintaa entisestään ja valmennusohjelma jäi pysyväksi käytännöksi”, Laras toteaa.

 

Tärkeintä on työntekijöiden osallistuminen

Yksi Atean strategiateemoista on ylivertaisen asiakaskokemuksen luominen. Sarita Laras näkee, ettei se ole mahdollista ilman tyytyväisiä työntekijöitä.

”Uskon, että yrityskulttuuri ja työntekijäkokemus vaikuttavat suoraan asiakaskokemukseen. Jos onnistumme pitämään huolta työntekijöiden tyytyväisyydestä, pystymme palvelemaan asiakkaitakin paremmin.”

Harva työntekijä on tyytyväinen, ellei pääse osallistumaan ja vaikuttamaan työnsä sisältöön. Tähän sisäiset valmentajat voivat vaikuttaa.

”Valmentajat tulevat mukaan tiimien kokouksiin ja pyrkivät huolehtimaan siitä, että kaikki osallistuvat keskusteluun. Joissain tiimeissä kaikki pääsevät helposti ääneen, mutta joskus hiljaisimmat jäävät puheliaimpien varjoon. Silloin valmentajien ja esimiesten tehtävänä on pyrkiä ohjaamaan keskustelua niin, ettei kenenkään ajatuksia jää hyödyntämättä.”

 

Oikea roolitus kehittää valmentajaakin

Kun Jussi Koskenranta aloitti esimiehenä pääkaupunkiseudun metropolialueen suurasiakkaista vastaavassa yksikössä, hän sai valmentajakseen tiiminvetäjänä Customer Center -yksikössä toimivan Tiina Mattilan. Aluksi kaksikko tapasi usein. Mattila esitteli talon käytäntöjä Koskenrannalle ja auttoi tätä verkostoitumaan eri yksikköjen ihmisten kanssa.

”Tiina auttoi minua pääsemään taloon sisälle. Pystyimme käymään heti keskusteluja, jotka eivät olleet yhtään virallisen tuntuisia. Tiina on itsekin esimies, joten olen saanut häneltä hyviä näkemyksiä myös johtamiseen”, Koskenranta kertoo.

Mattila on toiminut valmentajana aikaisemminkin. Hän aloitti valmennusohjelmassa heti sen perustamisen jälkeen syksyllä 2012.

”Kiinnostuin tehtävästä, koska koin sen loistavana ikkunapaikkana Atean strategiaan ja mahdollisuutena oppia näkemään strategia päivittäisinä tekoina. Valmentajan roolissa toimiminen ja valmennusparin välinen sparraus auttavat minua kehittymään myös omassa esimiestyössäni. Yhdessä on helpompi tehdä päätöksiä, jotka vievät meitä kohti strategiassa määriteltyjä tavoitteita.”

 

Valmennusta yli kuntarajojen

Esimies, tiimi ja valmentaja voivat toimia kaikki eri kaupungeissa. Näin on Jyväskylästä käsin työskentelevällä ratkaisumyynnin johtajalla Vesa Hirvosella, jonka vastuualueena on koko Suomi pääkaupunkiseudun metropolialuetta lukuun ottamatta.

Viiden vuoden ajan hänen valmentajansa on ollut Vantaalla Atean taloushallinnossa työskentelevä Satu Keskinen. Suurin osa Hirvosen, Keskisen ja tiimin välisestä kommunikaatiosta hoituu modernein keinoin.

”Etäisyydet eivät haittaa, sillä Atea on panostanut ratkaisuihin, joiden avulla yhteydenpito onnistuu digitaalisesti. Joka toinen yhteinen kokouksemme pidetään kuitenkin kasvokkain, sillä digitaalinen kohtaaminen ei koskaan voi täysin korvata oikeaa läsnäoloa”, Hirvonen sanoo.

Keskinen ja Hirvonen ovat yksi pitkäikäisimmistä valmentaja–valmennettava-pareista. Molemmat kertovat, että pitkä yhteinen taival on vain lisännyt valmennuksen antia.

”Yhteistyömme on syventynyt vuosien varrella, ja kommunikaatio toimii todella hyvin”, Keskinen sanoo.

”Tunnemme toistemme tavan ajatella, ja Satu tuntee myös tiimimme. Kynnys kertoa ajatuksista suoraan tai ehdottaa jotain uutta on matala”, Hirvonen lisää.