2015-11-16

Kohti digitalisaation syvää päätä

Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen siteeraa Peter Hinsseniä, joka vertaa digitalisoitumisen vaikutuksia uima-altaassa uimiseen. Parhaillaan kahlataan vasta matalassa päässä, mutta kovaa vauhtia ollaan menossa kohti uimasyvyyttä.

Kuva: Pekka Karhunen

Enää ei ole yhtä oikeaa tapaa johtaa tietotekniikkaa. Oleellista on Sihvosen mukaan luoda arkkitehtuuri ja kulttuuri, jotka mahdollistavat jatkuvan muutoksen.

Tällä hetkellä ollaan ehkä puolivälissä sitä muutosta, jonka digitalisoituminen saa aikaan. Kun jalat irtoavat uima-altaan pohjasta, on osattava uida. Haasteena on johtaa muutosta, arvioida historiaa ja kertynyttä kulttuurista pääomaa ja irtautua entisen kahleista”, Juha Sihvonen sanoo.

Tänä päivänä muutos kulminoituu siihen, miten mahdollistetaan uudet tavat tehdä töitä, parempi verkostoituminen, kontaktit asiakkaisiin ja kumppaneihin. Sektorista riippumatta tarvitaan Sihvosen mukaan sellaiset toimintamallit, kulttuuri, arkkitehtuuri ja mielentila, että kaikessa kehityksessä voidaan yhdistää perinteinen, nykyinen ja tuleva.

”Tieto on se juttu. Tarvitsen tietoa, eikä sen hyödyntäminen saa olla riippuvaista ajasta, paikasta tai päätelaitteesta. Mobiili ja pilvi ovat lyömätön ideologia, joka vastaa tähän”, Sihvonen sanoo.

Suomi Oy kuntoon

Mitä vastauksia Atealla sitten on digitalisoitumisen käsipohjaa uivalle Suomelle? Eri tutkimusten mukaan suomalaisilla on vankat edellytykset digitalisoitumiseen, mutta toteutuspuoli laahaa perässä. Miten hihat kääritään?

”Toivoisin julkisella sektorilla käyntiin hankkeita, jotka liittyvät digitalisoitumisen hyödyntämiseen samalle tasolle kuin parhailla yksityisen sektorin toimijoilla. Suomi Oy:lle se olisi huikea harppaus tuottavuudessa ja tehokkuudessa. Ja sitä kautta jokaisen suomalaisen etu”, Sihvonen sanoo.

Suomi Oy:n pelastaminen on Sihvosen mieliaiheita ja työ, jossa Atea haluaa olla vahvasti mukana. Julkisessa sektorissa mietityttää tapa, jolla tietotekniikkaa nyt kehitetään:

”Vaarana on, että nykyiset kilpailutuskäytännöt hidastavat digitalisoitumista. Riskinä on, että tuotteita saadaan kyllä ostettua edullisesti, mutta itse palvelut, joita varten hankintoja tehdään, eivät kehity riittävästi”, Sihvonen pohtii.

Keskisuuret ketteriksi

Juha Sihvonen toivoo Atean saavan keskisuurilta organisaatioilta toimeksiantoja, joiden tuloksena ne voivat keskittyä itselleen olennaiseen tekemiseen.

”Kehitämme tarjoomaamme ja tuotteistuksiamme siihen suuntaan, että ne istuvat keskisuurtenkin tarpeeseen. Skaalautuminen merkitsee meille myös suuryritystason ratkaisujen skaalautumista pienempään mittakaavaan. Suomessa on vain vähän suuryrityksiä ja keskisuurten menestys onkin koko Suomen menestystä”, hän sanoo.

Keskisuurien menestyksessä auttamiseen kuuluu myös vahva valtakunnallinen läsnäolo. Eri paikkakunnilla sijaitseva toimipisteiden verkosto ei tule ainakaan pienenemään. Mutkaton, kasvokkain tapahtuva palvelu on se, mitä koko Suomi Atealta saa. Valtakunnallisuudesta hyötyvät myös Atean suurimmat asiakkaat, joilla on toimipisteitä ympäri Suomen.

Yksi suuri asia on pilvi- ja mobiliteettiratkaisujen tarjoaminen yrityskokoon sopivassa muodossa. Kaikki lähtee konesaleista. Ne on saatava kuntoon, ja yrityksen tilanteesta riippuen Atea pystyy tarjoamaan aina oikean ratkaisun, oli tarve sitten ulkoistetulle konesalille, oman kehittämiselle tai näiden yhdistämiselle.

”Hybridimallinen it-infra on tämän päivän realiteetti, sillä kukaan ei aloita digitalisointia puhtaalta pöydältä. Kyse on siitä, miten saadaan vanha, uusi ja tuleva pelaamaan sujuvasti yhteen”, Sihvonen sanoo.

Hiukan pidemmällä aikajänteellä Sihvonen odottaa Atean pystyvän auttamaan myös kaikkein pienimpiä toimijoita saamaan yhtä hyvät ratkaisut kuin isoissa firmoissa.

Ateassa kannattaa olla

Kuluva vuosi on ollut Ateassa kasvun vuosi ja tästä suuri osa tulee mobiliteetista. Myös toisenlaista kasvua on tapahtunut, yhteen kasvamista konsernissa.

”Kehitämme yhä enemmän konsernin laajuisia ratkaisuja, joita jokaisessa maayhtiössä voidaan tarjota asiakkailleen täysin paikasta riippumatta. Näin pystytään tulevaisuudessa palvelemaan myös mikroyrityksiä suuryritystasoisilla, mutta hinnaltaan ja skaalautuvuudeltaan sopivilla ratkaisuilla”, Sihvonen kertoo.

Yhteen kasvua konsernissa tukee myös uusi visio, The Place to Be, tuttavallisesti TP2B.

”Haluamme olla jokaiselle asiakkaalle, kumppanille ja alan ammattilaiselle se paikka, jossa tapahtuu, joka houkuttelee ja jossa kannattaa olla. Esimerkiksi Twitterissä Ateaa ja sen henkilöitä seuraavat ovat voineet huomata jotain uudenlaista kuhinaa olevan tekeillä”, Sihvonen sanoo.

Asiakkaat ovat keskipisteessä. Uusi visio merkitsee sitä, että Atea on se paikka, josta saa osaamista, tukea haasteissa, kumppanin kehittymiseen. Ja tämän kaiken pilke silmäkulmassa, Sihvonen muistuttaa.

”Kyse on kulttuurin kehittämisestä. Siinä pitää kuunnella enemmän kuin puhua. Tunnetun sanonnan mukaan kulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Siksi nyt heitetään pallo kaikille meille ja teille. Mikä tekee Ateasta paikan, jossa kannattaa olla?”